Herrojen klubi jo vuodesta 1912

Vuonna 1912 kuusikymmentä Jyväskylän arvostetuimpiin kuuluvaa miestä allekirjoitti valtuutuksen luutnantti Walter Wiikille klubihuoneiston hankkimista varten.

Jyväskylän Klubi ry perustetaan

1900-luvun alussa oli täydellisillä klubioikeuksilla varustettuja klubeja maassamme melkein joka kaupungissa, Jyväskylästä tällainen klubitoiminta kuitenkin puuttui.

Ennen Jyväskylän Klubin toiminnan alkua, oli joitakin klubikokeiluja, kuten Jyväskylän teknillinen seura, jonka keskeytyneen toiminnan jatkajana Klubia voidaan hyvällä syyllä pitää.

Merkittävin Jyväskylän klubin ja sitä ennen Jyväskylän Seurusteluklubin perustamiseen johtanut tekijä oli monopolijärjestelmä, jonka seurauksena kaupungissa oli enää yksi ravintola, joka ei soveltunut yleisten kokousten pitämiseen.

Monopolitilanteen vuoksi ei klubille perustamisvaiheessa anottu anniskeluoikeuksia, vaan ravintolatoiminnan ja viihtymisenkin edellytyksenä ollut alkoholijuomien saatavuus järjestettiin muuta kautta. Kieltolain kumouduttua 1932 Jyväskylän Klubille myönnettiin ns. klubioikeudet.

Suomalaisuutta ja seutukunnan kehitystä edistämässä

Jyväskylän Klubi ei edusta mitään tiettyä poliittista, uskonnollista tai muuta ideologista suuntausta, lukuun ottamatta isänmaallisuutta, jonka voimakas henki on vallinnut klubissa koko sen historian ajan, 1900-luvun alusta saakka.

Klubilla onkin tärkeä roolinsa Jyväskyläläisessä suomalaisuusperinteessä, ja suomalaisuuden edistämisen arvo on pysynyt toiminnassa mukana valtiollisen itsenäisyyden ajoista saakka.

Keskeisessä roolissa klubi on ollut myös Jyväskylän seutukunnan kehittämisessä. Paikkakuntansa arvostetuimmassa kokouspaikassa on tehty tärkeitä päätöksiä, ja sieltä on lähdetty ajamaan niin valtakunnallisia kuin seutukunnallisiakin hankkeita.

Klubin tilat

Klubi on toiminut eräitä alkuvuosiaan lukuunottamatta neljässä eri kiinteistössä. Käsitteet ”puuklubi” ja ”vanha klubi” elävätkin edelleen klubilaisten puheissa.

1912 Klubi käynnisti toimintansa ”Verrattain sopivaksi huoneistoksi” kuvaillussa Santeri Soinin talossa Nikolainkadulla, aivan rakennetun kaupungin laidalla.

1917 Klubi hankki ensimmäisen oman huoneistonsa Harju- ja Torikatujen kulmauksesta.

1961 Vanhan klubirakennuksen tilalle rakennettiin arkkitehti Matti Hämäläisen suunnittelema, nykyään ”vanhana klubina” tunnettu uusi klubi.

1990 Siirryttiin hyvin palvelleisiin tiloihin Hannikaisenkadulle.

2020 Klubin uudet tilat Kauppakadulla Hotelli Verson yhteydessä saatiin käyttöön tammikuussa 2020.

Herrojen klubi – Jyväskylän klubin historia 1900-luvulla

Lisätietoa klubin moninaisista vaiheista ja toiminnasta eri aikakausina voi lukea Erkki Fredriksonin kirjoittamasta kirjasta Herrojen klubi – Jyväskylän klubin historia 1900-luvulla.

Kirjassa on kattavasti kuvattu elämänmenoa klubilla sekä vuorovaikutusta klubin ja sitä ympäröineen kaupungin ihmisten ja yhteisöjen välillä. Siitä löytyy tarkkojakin kuvauksia niin jäsenistä, vieraista kuin eri aikakausien klubitiloista.

Klubin toimintaa kuvataan klubin sisälle sijoittuvien sattumusten ja tapahtumien kautta, mutta käsitellään laajasti myös klubitoimintaan vaikuttaneita yhteisöllisiä ilmiöitä kuten maaliskuun vallankumouksia tai talvisodan pommitustuhoja.